Stølselva kraftverk

Sunnfjord kommune i Vestland fylke

Prosjektinfo

- Inntakskote 445 m
-
Kraftstasjonkote140 m
- Produksjon6 GWh, tilsvarer 300 husstander

flere PROsjekt