Her er noen av våre referanseprosjekt

Alt fra kraftverk til anleggsgartnerfaget
001

Myrholten kraftverk

Surnadal kommune i Møre og Romsdal
2600m rørtrase

Massetransport
Graving
SE MERE
002

Stølselva kraftverk

Sunnfjord kommune i Vestland fylke

Tekniske data:
- Nedbørsfelt 5,6 km²
-
Minstevannsføring 20 l/s
- Inntakskote 445 m
-
Kraftstasjonkote140 m
-
Fallhøyde 305 m
Produksjon6 GWh, tilsvarer 300 husstander

Masstransport
Graving
SE MERE