SKJERVEN AS

Skjerven AS er eit lite firma innan anleggsvirksomheit.

Me har brei erfaring innan plastring, muring, pigging, rensking av fjellsider og mykje anna.

Me utfører også vanlege gravejobbar og masseflytting.

 

Me har spesialmaskiner innan fjellklatring i bratt terreng, den maskin typen klarer å gå i vatn oppimot 2,5 m djupt (samme gjelder snø). Ingen hindring for denne maskina.

 

Har og maskiner som kan deles for flytting med helikopter.

 

 

 

Skjerven AS kan kontaktes på post@skjerven-as.no

 

eller på telefon 905 11 809

 

Copyright @ All Rights Reserved